Ochorenie ktorým trpí nad 95% populácie. Jedná sa lokalizovaný patologický proces, ktorý postihuje tvrdé zubné tkaniva. Zubný kaz je spôsobený nerovnováhou remineralizačných a demineralizačných pochodov medzi povrchom zubu, slinou a baktériami, ktoré osídľujú ústnu dutinu. Zubný kaz zaraďujeme medzi infekčné ochorenia. Pokiaľ zubný kaz prenikne do zubnej drene, dochádza k zápalu zubnej drene.

Výskyt zubného kazu bezprostredne korešponduje so sacharidmi (cukrami), ktoré sa nachádzajú v potrave. Tieto cukry sú živnou pôdou pred baktérie ktoré sa nachádzajú na povrchu zuba. Baktérie následne produkujú kyseliny, ktoré demineralizujú zubnú sklovinu.

Pri vzniku a vývoji zubného kazu hrá dôležitú úlohu slina. U rôznych ľudí sa vyskytuje obrovská individuálna variabilita zloženia sliny. Slina obsahuje rôzne látky a ionty, ktoré zohrávajú ochrannú funkciu pri vzniku kazu. Medzi dôležité systémy, ktoré zabraňujú vzniku kazu sú pufrovacie mechanizmy. Tieto mechanizmy redukujú vznik kyselín, tým že ich neutralizujú.

Záver: pre vznik zubného kazu sú dôležité tieto 4 faktory: vnímavý povrch zuba, baktérie nachádzajúce sa v zubnom plaku, cukry a zloženie sliny. Ako náhle sa naruší rovnováha medzi týmito faktormi vzniká demineralizácia tvrdých zubných tkanív čo má za následok vznik zubného kazu.