Služby

  • Ponúkame služby založené na bezbolestnosti, priateľskom a osobnom prístupe k nášmu pacientovi.
  • Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne a plán ošetrenia vytvárame s dôrazom na funkčnosť a estetiku.
  • Zubné lekárstvo patrí medzi medicínsky odbor, ktorý sa neustále vyvíja a napreduje. Preto sa aj náš tím snaží sledovať novinky vo svete stomatológie a aplikovať ich do každodennej praxe.
  • Medzi služby, ktoré ponúkame patrí prevencia, dentálna hygiena, estetická stomatológia, protetika.
  • Máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.